U nás naleznete nejen odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů, ale nabízíme i další servis a opravy.

Naše komplexní servisní služby zahrnují pohotovostní služby, nonstop servis včetně vyprošťování osob z výtahů. Provádíme servis výtahů všech typů a značek. Našimi partnery jsou renomovaní výrobci výtahové techniky. Naši servisní techniky prochází pravidelným proškolováním. Dodržujeme platné předpisy a normy.

Mezi náš další servis a opravy patří:

  • Pohotovostní opravy výtahů provádíme opravy v pracovní dny na základě telefonického zavolání zákazníka.
  • Poruchové opravy výtahů jsou krátkodobé nepojízdnosti výtahu, které jsou nahlášeny telefonicky zákazníkem. Konkrétní podmínky této služby jsou stanoveny v servisní smlouvě. Služba je vykonávána v pracovní dny v běžné pracovní době.
  • Vyprošťování osob provádíme 24 hodin denně po celý rok a to v co možná nejkratší době maximálně do 60 minut.
  • Nonstop služba je prováděna 24 hodin denně po celý rok. Zákazník si sám určuje dobu nástupu na opravu.
  • Mazání – v rámci této služby nabízíme mazání funkčních částí výtahu, kontrolu stavu oleje ve výtahovém stroji a doplňování mazadel.
  • Čištění jedná se o čištění výtahové šachty. Službu poskytujeme po převzetí výtahu do servisu. Čištěním se udržuje pořádek ve výtahové šachtě, ve strojovně výtahu a elektroinstalaci na výtahové kleci.

Nabízíme následující podmínky oprav:

  • Nonstop služba – nástup do 4 hodin od nahlášení poruchy výtahu (po skončení prac. doby).
  • Pohotovostní opravy – nástup do 4 hodin od nahlášení poruchy výtahu (15.00 až 22.00 hod.).
  • Opravy poruchové – nástup na opravu dle dohody se zákazníkem.
  • Vyprošťování osob – nástup do 60 minut od nahlášení.

BŘÍZA Výtahy s.r.o. – specializujeme se na servis a opravy výtahů!