Sháníte profesionály, kteří poskytují odborné zkoušky a inspekční prohlídky výtahů a výtahových šachet?

BŘÍZA Výtahy s.r.o. nabízí posuzování technického stavu výtahu a to z důvodu vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu. Jedná se především o hledisko vyskytujícího se nebezpečí a s tím souvisejících provozních rizik a stanovení následných opatření k jejich odstranění.

Odborné zkoušky jsou prováděny odborným revizním technikem a to ve lhůtách 3 až 6 let.

Inspekční prohlídky vykonává inspekční orgán (ve smyslu ČSN EN 45004), který má vyměřený předmět akreditace na výtahy (pokud není právními předpisy ustanoveno jinak).

008Mezi naše další činnosti patří provádění odborných prohlídek výtahu včetně funkčního vyzkoušení komponent, bezpečnostních prvků a jiných zařízení výtahu. Tyto odborné prohlídky výtahu jsou prováděny specializovaným servisním pracovníkem periodicky a to ve lhůtách, které jsou uvedeny dle ČSN 27 4007 za účelem posuzování celkového stavu výtahu ohledně provozuschopnosti a bezpečnosti a zahrnující zkontrolování vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu.

U nás si můžete objednat také provozní prohlídky stavu viditelných částí výtahu a ověření správné funkce za účelem pravidelné kontroly bezpečnosti a provozní způsobilosti. Tyto prohlídky jsou vykonávány dozorcem výtahu, který je pracovníkem servisní firmy. V ojedinělých případech provozní prohlídky provádí fyzická osoba určená servisní firmou, která provádí tuto činnost na základě smlouvy sjednané se servisní firmou.

Nabízíme komplexní servisní služby zahrnující také nonstop servis včetně vyprošťování osob z výtahů, revize výtahů a rekonstrukce výtahů.